Biofeedback – sezení s využitím zpětné vazby

Poradna ALLAGI vám nabízí psychologická sezení s využitím biologické zpětné vazby. Biologická zpětná vazba tzv. biofeedback je přirozený jev, který nám podává aktuální informaci o tom, co se s námi a s naším tělem děje. Tuto informaci můžeme zúročit a využít v náš prospěch. Biofeedback není nic neznámého - každý člověk se již několikrát během svého života setkal s využitím biologické zpětné vazby – pokaždé když jste si měřili teploměrem, zda máte horečku, když vám lékař sdělil hodnotu naměřeného tlaku, když jste si během cvičení kontrolovali počet tepů nebo když jste se dozvěděli údaj kolik vážíte. Získané informace ovlivní naše další chování – při horečce si člověk lehne do postele a začne se léčit, při vysokém krevním tlaku omezí slaná jídla, při cvičení upraví svoji tepovou hladinu a při nadváze se rozhodne, že pár kilo shodí.

Na stejném principu pracuje metoda Biofeedback – za pomoci speciálního přístroje se příjemnou a zábavnou formou dozvíte aktuální informaci o tom, co se s vaším tělem děje a tuto informaci využijete k nápravě toho stavu. V poradně pracujeme se špičkovým kanadským přístrojem, který měří psychofyziologické funkce i EEG.

Abyste se v naší nabídce lépe zorientovali, používáme dva pojmy:

 • Biofeedback
 • EEG Biofeedback (v zahraničí je častý pojem Neurofeedback)

Naše technické vybavení umožňuje provádět podle potřeby a zájmu klienta oba typy biofeedbacku v jednom sezení.

Biofeedback měří a ukazuje činnost našeho autonomního nervového systému. Autonomní nervový systém je zodpovědný za koordinaci funkcí orgánů a je nejvíce ovlivňován zátěží a stresem. Tvoří jej vlákna sympatická a parasympatická. Stres aktivuje sympatickou část autonomního nervového systému, která je zodpovědná za snížení činnosti trávicího traktu, rozšíření zornic, zvýšení krevního tlaku, zrychlení činnosti srdce, rozšíření věnčitých cév a cév ve svalech a zároveň zúžení cév v orgánech (zlepší se tak zásobování mozku a svalů, aby byl člověk schopen „bojovat“ nebo „utíkat“, což je charakteristické pro prožívání stresových situací). Tomuto stavu se říká poplachová reakce.

Dlouhodobé setrvávání ve stresu vede k předrážděnosti, ke zrychlenému a povrchnímu dýchání, k problémům s trávením, k napětí ve svalech, k bolestem hlavy, k únavě, k pocení rukou a ke stále chladným končetinám. V psychické oblasti se dlouhodobé setrvávání ve stresu projeví podrážděností, zhoršením koncentrace, zvýšením chybných výkonů, sklonem k nehodám (i dopravním), úzkostí, depresí, snížením produktivity a kreativity. Sami na sobě cítíte, že tělo i hlava nepracuje tak jak má, že plně nevyužíváte své možnosti i schopnosti.

Náš přístroj na biofeedback je schopen změřit, do jaké míry stres ovlivňuje váš organismus a díky této zpětnovazebné informaci můžete nežádoucí vliv stresu minimalizovat vhodným nácvikem.

Jedno biofeedback sezení trvá 50 minut. Na prvním sezení provedeme vstupní měření ke zjištění aktuálního stavu vyváženosti vašeho autonomního nervového systému za pomoci senzorů, které jsou umístěny:

 • na prstech vaší ruky (kožní vodivost, teplota kůže, srdeční činnost)
 • na zápěstí (srdeční činnost)
 • přes oblečení kolem hrudníku či břicha (dýchání)
 • nebo na potřebných svalových skupinách (svalové napětí)

Získané údaje ze senzorů jsou transformovány do PC, kde formou hry probíhá nácvik žádoucích stavů nervové soustavy.

EEG Biofeedback je neinvazivní metoda, která formou zábavného a příjemného nácviku trénuje psychické, neuropsychické a psychosomatické funkce na úrovni centrální nervové soustavy. Naučíte se pomocí zpětné vazby ze svého EEG kontrolovat a harmonizovat činnost svého mozku.

V našem myšlení lze rozlišit „mentální stavy“, které vznikají aktivitou mozkových vln. Někdy se stává, že mozkové vlny nejsou ve správném poměru - v rovnováze, tak jak by měly být. Rovnováha umožňuje dobrý výkon, snížení stresu a citového napětí, zato nerovnováha způsobuje různé zdravotní i psychické obtíže.

Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je dlouhodobý oproti účinkům některých léků. Mozek je nesmírně přizpůsobivý a rád se spontánně a neustále učí, jak si řešení problémů usnadnit, zrychlit a zpříjemnit. Může tak zlepšit svoji vlastní činnost, pokud jsou mu poskytovány okamžité a cílené informace jak.

Při EEG Biofeedback tréninku používáme snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy, a dvě elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje "feedback" - zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Průběh svých mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce "přeložený" do podoby hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky - ryzí vůlí, bez klávesnice nebo myši. "Hru" ovládáte jen činností svého mozku. Jakmile narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, jste odměňováni úspěšnými výsledky. Když vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí.

EEG Biofeedback je vhodný pro každého, kdo chce zlepšit fungování své nervové soustavy. Je mnoho příčin různých mozkových dysfunkcí, kterým zlepšená nervová regulace pomáhá. Klinické úspěchy jsou referovány již od věku 2 let. Trénink je vhodný  i u dětí, kterým byl doporučen odklad školní docházky, které chodí na logopedii, mají potíže v kolektivu v mateřské škole apod. Včasnou nápravou lehkých mozkových dysfunkcí lze ušetřit mnohem závažnější trápení ve škole dítěti samotnému, jeho rodičům i učitelům. U osob vyššího věku EEG biofeedback příznivě ovlivňuje kognitivní funkce (duševní svěžest, pozornost, paměť).

EEG biofeedback je účinný v 60-90% případů podle míry obtížnosti problému. Čím je problém psychologicky nebo zdravotně závažnější, tím je trénink náročnější. Účinek EEG biofeedbacku je trvalý podobně jako umění číst a psát. Jakmile se váš mozek příslušné postupy a vzorce naučí, uloží je do paměti a umí je užívat automaticky.

EEG Biofeedback vám může pomoci:

 • Zvýšit odolnost vůči stresu
 • Při obtížích s usínáním, při nespavosti – zlepšuje délku i kvalitu spánku
 • Lépe se soustředit
 • Zrychlit a zefektivnit vaše výkony (paměť, rozhodování, plánování)
 • Posílit vůli
 • Uklidnit se a uspořádat si mysl
 • Zlepšit kontakt s okolím
 • Zbavit se špatné nálady, pocitů únavnosti a slabosti
 • Zbavit se úzkosti
 • Omezit impulsivnost, agresivitu a rozptýlenost
 • Zvýšit sebedůvěru a sebeúctu, které bývají u různých dysfunkcí snížené
 • U chronických bolestí hlavy (migrén), zad aj. budou příznaky ustupovat až mizet
 • U závažných stavů (epilepsie či stavů po zranění mozku) je EEG biofeedback trénink účinným doplňkem medikace

U dětí zejména:

 • Kompenzace ADHD, ADD, specifických poruch učení a dalších obtíží
 • Celkové zlepšení myšlenkové činnosti a intelektu
 • Zlepšení kontaktu s okolím
 • Odstranění poruch spánku, nočních děsů
 • Odstranění enurézy (pomočování)

Délka tréninku záleží na cíli, kterého chcete dosáhnout, na závažnosti vašich potíží a na vašem věku.

 • Pokud jste dospělí a váš mozek funguje dobře, ale chcete si ještě zlepšit svůj výkon (řidiči, manažeři, podnikatelé, duševní pracovníci), postačí vám jako kondiční trénink  5-10 sezení.
 • Máte-li mírné potíže, jako je nespavost, úzkostné a neurotické stavy, zahrnuje základní kúra asi 20 sezení.
 • U prosté poruchy pozornosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti, neklidu je třeba u dětí asi 40 sezení, u dospělých 30.
 • Pro úpornější dysfunkce, jako jsou poruchy učení - dyslexie a dysgrafie, vývojové vady řeči jako dysfázie, nebo poruchy chování jako hyperaktivita/hypoaktivita, a jiné tzv. lehké mozkové dysfunkce bývá třeba 60 sezení (u dospělých cca 40).
 • U závažných potíží, jako jsou epilepsie, mozková obrna, stavy po úrazech hlavy apod., počítejte s 60 až 80 sezeními pro dosažení výrazného a trvalého účinku.

Pro koho jsou vhodná Biofeedback sezení:

Kondičně:

 • Psycho-fitness pro duševně pracující profesionály
 • Špičkové výkony (peak performances)
 • Vrcholné zážitky (peak experiences)

Profesně:

 • Řidiči
 • Manažeři
 • Piloti
 • Operátoři
 • Dispečeři
 • Bezpečnostní složky
 • Sportovci (zvl. střelba, golf apod.)

Klinicky:

 • Porucha pozornosti + hyperaktivní syndrom
 • Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie)
 • Poruchy spánku v dětství a v dospělosti, zejména:
  • problémy s usínáním, strach a úzkost
  • enuresis nocturna (noční pomočování)
  • nespavost
  • noční děs
  • somnambulismus
  • spánková apnoe (potíže s dýcháním)
 • Vývojové vady řeči, koktavost
 • Poruchy paměti
 • Manažerský syndrom
 • Endogenní deprese, maniodepresivní porucha
 • Deprese v dětství
 • Závislosti (alkohol, kouření, drogy, hraní)
 • Úzkostné poruchy a panické ataky
 • Tréma, napětí před a při výkonech
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Poruchy chování
 • Chronické bolesti hlavy, migréna
 • Tinnitus
 • Imunodeficit
 • Tiky
 • Epilepsie
 • Dětská mozková obrna
 • Traumatická poranění mozku
 • Rehabilitace po mrtvici
 • Autismus
 • Premenstruální syndrom
 • Problémy menopauzy (návaly aj.)
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • Alergie
 • Skleroza multiplex
 • Non-alzheimerovské demence
 • Poruchy metabolismu cukru (diabetes II, hypoglykémie)
 • Syndrom chronické únavy

Cena zahrnuje:

 • Biofeedback trénink pod dohledem psychologa
 • Konzultace k dosaženým výsledkům
 • Nealko nápoje v poradně