Nabídka pro firmy, organizace a podnikající subjekty

Firmy, organizace a podnikající subjekty mohou využít jakoukoli službu, kterou poradna ALLAGI nabízí jednotlivcům.

Přistupujeme ke svým klientům individuálně, a proto je většina cen smluvních, na základě vašich požadavků, potřeb a písemné smlouvy.

Nabízené služby jsou poskytovány na vysoce odborné úrovni.

Máte možnost využít naše služby přímo v prostorách Vaší organizace či firmy.

Pro firmy

Školící a přednášková činnost z oblasti psychologie a dopravní psychologie na zakázku

 • školení, přednášky, semináře, workshopy, diskusní klub dle vašich požadavků a potřeb
 • psychologická témata (asertivita, komunikace, práce v týmu, jak relaxovat, efektivní učení....)
 • dopravně – psychologická témata
 • ...

Konzultace (jednorázové či pravidelné)

 • nemusíte psychologa dlouhodobě zaměstnávat ale můžete jej v případě potřeby využít
 • konzultace s psychologem, pokud se ve vaší organizaci objevil nějaký psychologický problém (nevhodné chování Vašeho zaměstnance, šikana, mobbing, bossing, sexuální obtěžování, syndrom vyhoření apod.)
 • konkursy, výběrová řízení – zmapování vhodnosti na výkon určité funkce, kariérní poradenství, psychologická příprava zaměstnanců na zkoušky
 • ...

Dopravně – psychologické poradenství a podpora

 • asistence řidičům - vyšetření psychologické způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • řešení psychických problémů či obtíží v dopravní oblasti
 • prevence vybodování
 • psychologická péče o viníky a oběti dopravních nehod
 • poradenská činnost pro zlepšování řidičských dovedností a zvládání stresu u profesionálních řidičů i u řidičů amatérů
 • programy pro řidiče na míru, zvyšující bezpečné a předvídavé chování – aneb aby každý Váš řidič šťastně a v pořádku dojel do cíle
 • konzultace psychologa k legislativě (silniční zákon)
 • nabízíme účast a bohaté zkušenosti dopravního psychologa při návrhu a tvorbě dopravně bezpečnostní kampaně
 • problematika řízení pod vlivem ...
 • vyučující a pedagogové mohou využít znalostí dopravního psychologa pro aplikaci dopravní výchovy do praxe
 • posouzení vhodnosti a vlivu umístění reklamního poutače v dopravním prostředí s ohledem na bezpečnost účastníků silničního provozu
 • posouzení stavebních úprav v dopravním prostředí z pohledu dopravní psychologie
 • ...

Relaxace a hypnoterapie

 • jednorázová, opakovaná nebo formou kursů
 • program snižování stresu, únavy a zdravotních obtíží u vašich zaměstnanců
 • programy vhodné i pro profesionální řidiče, pro zvýšení efektivity procesu řízení
 • ...

Nabídka spolupráce (dopravního) psychologa při Vaší výzkumné činnosti

Nabídka spolupráce (dopravního) psychologa při Vaší preventivní činnosti

Možnost spolupráce s lékaři, zejména v případech, kdy si nejsou jistí, zdali je jejich pacient schopen bez rizika řídit motorové vozidlo

Možnost spolupráce s autoškolami

Možnost spolupráce se školskými institucemi a výcvikovými střediskyNabízené služby