Vítejte na internetových stránkách privátní psychologické poradny ALLAGI

Již od narození prožíváme ve svém životě různé zážitky a situace. Některé zkušenosti, které si ze života odnášíme, jsou příjemné a obohacují nás, ale potkávají nás i takové, které jsou nepříjemné, traumatické a bolestné. Nejhorší z nich jsou ty, které během vteřiny změní náš život a naši roli v něm jako třeba v případě úmrtí blízkého člověka, při změně zdravotního stavu, při odhalení nevěry partnera, při katastrofě, při ztrátě zaměstnání apod. Velmi nepříjemná bývají též zjištění, že se život neodvíjí podle vašich přání nebo představ, že se vaše plány hroutí jako domeček z karet a jedinou jistotou se stává děsivá nejistota.

K tomu, abychom si přiznali, že existuje nějaký problém, který nám narušuje příjemné prožívání života, je zapotřebí notné dávky odvahy a odhodlání. Každý člověk disponuje jistým nadáním jak se s nepříjemnými zážitky a zkušenostmi vyrovnat sám, někdy se to však nedaří, a tak si pohrává s myšlenkou využít pomoci odborníka pro vyřešení svých obtíží. Co myslíte že je pro budoucí rozvoj člověka výhodnější - chyby napravit nebo problémy popírat popřípadě vnímat příčinu svých neúspěchů zejména ve svém okolí a u druhých lidí?

Život neprověřuje lidské chování a dovednosti ve chvílích pohody, klidu a relativní spokojenosti, ale v situacích zkoušek, krizí a neúspěchu.

Pro ty, kteří se chtějí zbavit svého tíživého problému nebo pocitu, existuje psychologická poradna ALLAGI. Naučíte se, jak se poprat s aktuálním problémem nebo nepříjemným pocitem, kvůli kterému přijdete (krátkodobá spolupráce), a pokud budete chtít, zapracujeme společně na rozvoji vašich schopností pro lepší zvládání budoucích krizí, které by se mohly objevit v budoucnu (dlouhodobá spolupráce). V neposlední řadě si z návštěv poradny si odnesete spoustu zajímavých poznatků o sobě a o svém způsobu jednání a prožívání  - budete připraveni a lépe vybaveni do života.
 

Na těchto stránkách se dozvíte informace:

Pamatujte:

Život je dar. Dostali jste možnost si vybrat, jak s ním naložíte. Neovlivníte sice všechny okolnosti, ale nemusíte se životem protrpět až do jeho konce. Nikdy není pozdě pro změnu ve vašem životě. Změnu k lepšímu.

ALLAGI znamená řecky změna, ALLAGI je změna.

Nabízené služby

Aktuality

Milí klienti,

bohužel jsme se v současnosti stali svědky a účastníky kritické situace v naší zemi. Účinek a působení koronaviru se stále zkoumá, avšak vnímání rizika a ohrožení je mimořádně vysoké a nejsme na ně zvyklí.  Pro zachování psychické odolnosti je nyní důležité soustředit se na to, co nám pomáhá, co zvyšuje naši odolnost a schopnosti zvládat stres. Zaměřujte se na dobré zprávy:  podle posledních informací se 95% lidí z toho dostalo. Vláda přijala preventivní opatření, které nás významně chrání a zodpovědní lidé se zatím snaží uchopit tento mezinárodní problém. Nemocnice a zdravotníci zareagovali a nabízí nám své nejlepší služby.

V současné době se mohou objevovat příznaky psychické  traumatizace  jak na individuální (přímo nakažení lidé a jejich rodiny, lidé v ohniscích nákazy) tak i na kolektivní úrovni, kdy se zbytek populace identifikuje s obrazy jejich utrpení. Je důležité si uvědomit, že podle psychologických poznatků G. Le Bona dav není výsledkem součtu jednotlivých osob, které ho tvoří, ale stává se jakýmsi nezávislým „superorganismem“, který má svoji vlastní identitu a vůli. Jednotlivci mohou ztratit své vlastnosti a získají ty, které patří davu. Když se člověk stane součástí davu, začne přemýšlet a chovat se jinak než  když vystupuje sám za sebe. Lidé s psychickými obtížemi jsou často mezi prvními, kteří prožívají úzkost vyplývající z přílišného vystavení se mediálním informacím anebo při interakci s jinými lidmi, kteří jsou ve stresu. Na neurologické úrovni dochází k přepojení z oblastí  logického myšlení na nouzový stresový systém přežití. Čelíme naší bezmoci, zranitelnosti a smrtelnosti, ale pořád máme možnost být aktivní, něco udělat jak pro společnost tak i pro sebe.

 

Doporučení Asociace EMDR Europe:

 1. Upřednostňujte oficiální kanály jako zdroje informací: v krizových okamžicích, kdy může převládat strach a iracionalita se musíte o sebe postarat a zařídit se tak, abyste se vyhnuli vystavením nevhodným a nespolehlivým informacím, falešným či emočně nabitým zprávám, které nejsou založené na faktech ale mají za cíl šokovat.
 2. Vyberte si během dne dva momenty, kdy chcete dostávat aktuální zprávy a rozhodněte se, jakou formou je chcete přijímat. Nepřetržité vystavování se zprávám na internetu, v rádiu a v TV udržuje Váš systém ohrožení a strachu neustále aktivní.
 3. Dodržujte doporučené hygienické postupy navržené odborníky a zdravotníky.
 4. Je li to možné, neporušujte svoji běžnou denní rutinu, v situacích nouze je nutné držet se toho, co je jisté, známé a předvídatelné. Pokračujte ve své práci, udržujte své zvyky - pokud to jde.
 5. Tělesné cvičení a procházky jsou velmi důležité aktivity. Uvolnění napětí aktivitou umožňuje lepší spánek.
 6. Dopřejte si dostatek odpočinku.
 7. Jezte co nejpravidelněji.
 8. Buďte spolu s rodinou, povídejte si, bavte se.
 9. Promluvte si s někým komu důvěřujete o svých obavách, problémech a pocitech.
 10. Provádějte aktivity, které Vám pomohou relaxovat: jóga, autogenní trénink, četba, práce na zahrádce…

 

Doporučení Asociace EMDR Europe pro ty, co pečují o děti:

 1. POSTAREJTE SE O TO, ABY SE DĚTI CÍTILY BEZPEČNĚ!!!!!
 2. Děti potřebují JASNÉ a PRAVDIVÉ informace filtrované podle věku tak, aby je dokázaly pochopit.
 3. Nevystavujte děti nadměrně obrázkům a zprávám, které nejsou přiměřené jejich chápání. Vyberte si jeden nebo dva momenty denně, kdy se budete SPOLEČNĚ věnovat sledováním zpráv nebo vyhledávání informací na internetu, abyste jim vysvětlili co se děje a uklidnili děti důrazem na POZITIVNÍ aspekty. Vysvětlete dětem, že na tom problému pracuje spousta lidí a odborníků a na tyto aspekty poukažte, pokud se ve zprávách v TV nebo na internetu objeví.
 4. Děti se mohou i nadále chovat jako děti – hrát si, mluvit o legračních věcech, pracovat na domácích úkolech a učit se novým dovednostem.
 5. Děti mohou být se svou mámou, tátou a dalšími lidmi, kterým důvěřují, aniž by viděly jen vystrašené a vyděšené tváře. Přestože jsou děti malé, všimnou si Vašich emocí a vycítí i Váš psychický stav.
 6. K tomu, aby se dítě cítilo v bezpečí, potřebuje být s dospělým, který je schopen vysílat lásku a který má kontrolu především nad sebou popř. i nad situací.
 7. Děti vnímají i nekonzistenci u dospělých – pokud jim říkáte, že není důvod se bát, ale přitom si vytváříte zásoby potravin pro případ nouze, může to v dítěti vyvolávat zmatek a pochybnosti zda může dospělým vlastně věřit.
 8. K TOMU ABY SE DÍTĚ CÍTILO V BEZPEČÍ JE DŮVĚRA NEZBYTNÁ !!! Pokud nedokážete uklidnit sami sebe, pak ani nemůžete zajistit aby se Vaše dítě cítilo bezpečně.
 9. Pokud situaci psychicky nezvládáte, obraťte se na své příbuzné, známé a v případě déletrvajících výrazných obtíží vyhledejte odbornou péči.

 

 

S přáním psychické pohody                                                                  Mgr. Eva Poláchová

 

 

 

Od ledna 2020 rozšiřuji nabídku služeb o možnost seznámit Vás s výrobky americké firmy PartyLite, které navozují příjemnou a voňavou atmosféru a působí dobře na všechny naše smysly. Tyto výrobky neseženete v běžné prodejní síti ani v e-shopech. Produkty si budete moci prohlédnout a vyzkoušet, můžete si zalistovat novým aktuálním katalogem a nakoupit si výrobky za speciální předváděcí cenu pro hosty. Pokud se chcete odreagovat po stresovém dni, zlepšit si náladu a odpoutat se od starostí, pak jste srdečně zváni na seznámení s výrobky, která se konají v privátní psychologické poradně Allagi. Ukážeme si, jak si můžete navodit pocit bezpečí a pohody, jak zdůraznit výjimečnost okamžiku (mindfulness), odpočinete si, načerpáte dobrou náladu a možná se seznámíte i s novými lidmi.

Z PartyLite produktů budou mít užitek lidé, kteří se zajímají o svíčky, vůně, čisté a neředěné esenciální oleje, bytové dekorace, anebo se zalíbí těm, kteří si potřebují zútulnit domov či kancelář, provonět auto nebo jsou často ve stresu a potřebují se naučit, jak si mohou sami tento stres zmírňovat. Výrobky mohou oslovit osoby, které mají rádi lázeňskou atmosféru pohody, wellness, harmonii, vůně získané z přírodních zdrojů a chovatele mazlíčků. Výrobky přináší užitek i lidem, kteří ze zdravotních důvodů nemohou používat běžně dostupné produkty z obchodů a také pro poskytovatele různých osobních služeb – salony, taxi….

 

Přijměte pozvánku na PartyLite párty, která se koná

 

Od června najdete veškeré informace o konání PartyLite akcí, slevové nabídky, vůně týdne, produktová videa na mých webových stránkách www.allagi.cz  v odkazu PartyLite. V současné době se můžete podívat na aktuální nabídku a produktová videa zde: http://www.allagi.cz/sluzby .