Psychologické poradenství

V poradně ALLAGI si můžete vybrat z několika forem poradenských služeb poskytovaných jednorázově či pravidelně:

Poradenské služby

(ANONYMNÍ) JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE

je setkání s psychologem trvající 60 minut. Můžete při tomto setkání zůstat v anonymitě, chcete-li. Nepotřebujete žádná doporučení od lékaře ani jiné obvyklé náležitosti. S sebou si pro psychologa vezmete hlavně informace o Vašem problému či situaci.
Toto setkání je vhodné pokud prožíváte akutně vzniklou krizi anebo pokud chcete znát stanovisko psychologa k situaci, v jaké se nacházíte a kterou mu popíšete. Je možné, že se po jediné návštěvě budete cítit lépe, avšak v případě déletrvajících potíží či problémů je vhodnější uvažovat o pravidelné spolupráci s psychologem.

KBT KONZULTACE

jsou pravidelná setkání s psychologem trvající 50 nebo 80 minut, během nichž aktivně pracujete na řešení svého problému nebo situace. Pozornost se věnuje zejména vašim myšlenkám, emocím, fyziologickým stavům (bušení srdce, úzkost, pocení, nespavost ...) a následnému chování v reálné situaci. Na konci každé konzultace obdržíte domácí úkol, díky kterému na problému pracujete intenzivně prakticky každý den, aniž byste seděli přímo v poradně. Záleží pouze na Vás a na Vaší aktivitě do jaké míry bude poradenský proces efektivní. Většina klientů cítí úlevu anebo pocit změny cca po pátém sezení. V případě řešení manželského/partnerského nesouladu je možné docházet na konzultace v páru, avšak délka i cena sezení se zdvojnásobí, aby měl každý možnost se k situaci či problému vyjádřit.

KBT KONZULTACE V TERÉNU

je specifickou formou setkání s psychologem, ke kterému dochází v reálné situaci, kdy s psychologem nacvičujete dovednosti získané během sezení v poradně a aktivně tak pracujete na odstranění svých potíží, zejména u fobických situací (MHD, restaurace, přítomnost zvířat, výšky, mosty, výtahy apod.) kde je tento typ konzultace nezbytný.

DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Vám poslouží k získání informací a pohledu dopravního psychologa na různé jevy a situace v dopravním prostředí. Dopravní psycholog Vám může pomoci zpracovat emoční zážitky, které si s sebou nesete z dopravní nehody, bez ohledu na to, kým byla zaviněna. Pomůže Vám pochopit nehodovou situaci a pomůže Vám usednout po dopravní nehodě zpátky do vozidla, pokud s tím budete mít problém. Dopravní psycholog Vám může také pomoci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a prevence např. s výběrem vhodné autosedačky či jiných ochranných pomůcek pro děti (přilba, chrániče na inline brusle...), upozorní vás na možná rizika při dlouhotrvající cestě autem na dovolenou, poskytne speciální informace pro řidiče trpící diabetem či  jiným chronickým onemocněním, řeší problematiku všech skupin řidičů amatérů i profesionálů, včetně řidičů seniorů i mladých začínajících řidičů.

Tento typ poradenské činnosti se snaží o zvýšení Vaší bezpečnosti v provozu a v dopravním prostředí tak, abyste se ze svých cest vraceli živí, bez zranění a nemuseli zbytečně hledat autoservis kvůli rozbitému vozidlu. Konzultace s dopravním psychologem je vhodná i při dosažení vysokého počtu trestných bodů, abyste zamezili odebrání řidičského oprávnění.

Dopravně psychologické poradenství je užitečné i pro podnikatelské subjekty a zaměstnavatele (nároky na práci řidiče, posouzení vhodnosti umístění reklamních ploch v dopravním prostředí, spolupráce na dopravně bezpečnostních kampaních, školení řidičů referentských vozidel), pro státní správu (vyjádření dopravního psychologa k úpravám dopravního prostředí v obcích i mimo ně), nabízí se prostor pro spolupráci s autoškolou, školícími středisky či jinými typy vzdělávacích ústavů.