Psychodiagnostické služby

Pracovním nástrojem psychologa jsou psychodiagnostické metody (mezi ně patří např. testy, dotazníky, posuzovací stupnice a škály ale třeba i rozhovor). Tyto metody se používají během psychologického vyšetření.

Smyslem psychologického vyšetření může být:

 • Popis současného stavu psychických funkcí - intelektu, osobnostních charakteristik a speciálních schopností u vyšetřovaného člověka
 • Ověření, zda psychické funkce fungují tak jak mají. Psychologické vyšetření může odhalit poruchy či deficit ve vnímání, v paměti, v přirozených psychických mechanismech i ve výkonnosti člověka.
 • Predikce „zda na to máte“ – psycholog je schopen na základě výsledků psychologického vyšetření vytipovat kladné i záporné vlastnosti či charakteristiky člověka ve vztahu k určité činnosti, k pracovní pozici nebo i ke studijním či kariérním úspěchům. Specifickou oblastí je posuzování psychické způsobilosti (k řízení motorového vozidla atp.).

Délka psychologického vyšetření se odvíjí od počtu použitých metod, za jejichž výběr zodpovídá psycholog, na základě popisu Vašich potíží či potřeb. Délka vyšetření se může pohybovat od několika desítek minut až k několika hodinám. V případě psychologického vyšetření na zakázku lze vyšetření uskutečnit i v prostorách Vaší firmy.

Pokyny ke zdárnému průběhu vyšetření:

 • na vyšetření se dostavte aniž byste byli pod vlivem alkoholu, drog, léků ovlivňující psychický stav  a tedy i vaše výsledky (pozor na nikotin a kofein!)
 • dobře se vyspěte (neobjednávejte se k vyšetření po noční směně nebo po 12 hodinové směně v předchozím dni)
 • pokud používáte, vezměte si s sebou své pomůcky (brýle, naslouchadlo..)
 • neměli byste se cítit anebo být nemocní

Cena za odborné psychologické vyšetření zahrnuje:

 • Rozhovor před i po vyšetření
 • Administraci vyšetřovacích metod a provozní náklady (záznamové listy, pomůcky...)
 • Zpracování a vyhodnocení výsledků
 • Nealko nápoje v poradně
 • Zpracování krátkého psychologického doporučení pro osobu, která se podrobila vyšetření, toto doporučení je důvěrné! (pokud potřebujete oficiální posudek pro zaměstnavatele, lékaře či jinou instituci, je třeba si tento posudek přiobjednat)