Hypnoterapie – sezení s využitím hypnózy

Poradna ALLAGI vám nabízí psychologická sezení s využitím hypnózy. Přestože je termín této techniky odvozen z původního řeckého slova (hypnos) spánek, nejedná se o spánek jako takový. Hypnóza je zvláštní, dočasný stav zvýšené a intenzivní bdělosti, který u Vás může psycholog vyvolat a u něhož se může spontánně nebo v odpovědi na slovně či jinak zadávané podněty (tzv. sugesce) objevit řada různých fyziologických či psychických jevů, které nemusí být obvyklé v běžném bdělém stavu. Proto je navozený hypnotický stav velmi vhodný pro léčebné užití a odstraňování psychických obtíží.

Prožitku hypnózy se vůbec nemusíte obávat - podobá se některým zážitkům známým z běžného života. Do jisté míry se podobá stavu zvýšeného zájmu o nějakou věc. Člověk například přihlíží zajímavému představení a zapomene, že je pouze divákem, cítí se být vtažen do děje jako by byl jeho přímým účastníkem. Podobně se lidé mohou začíst do knihy tak, že nevnímají čas ani okolí.

Předpokladem navození hypnotického stavu je Vaše vrozená individuální schopnost se do tohoto stavu dostat – této schopnosti se říká hypnabilita. Tato vlastnost se u člověka vyskytuje v různém stupni a má přímý vliv na hloubku hypnotického stavu, kterého je člověk schopen dosáhnout za optimálních podmínek. U dětí vrcholí tato schopnost mezi 9 a 12 lety, u dospělých je značně stabilním samostatným osobnostním rysem. Různí lidé jsou tedy v různém stupni hypnotizovatelní. Míru Vaší hypnability společně zjistíme hned v prvním sezení.

Sezení s navozením hypnotického stavu jsou velmi vhodná a přínosná, pokud se chcete zbavit:

 • Únavy
 • Bolestí
 • Nespavosti
 • Špatné nálady
 • Kouření a jiných zlozvyků
 • Migrén
 • Průjmů a žaludeční neurózy
 • Třesu rukou
 • Nadváhy
 • Červenání
 • Úzkostí, strachů a trémy
 • Strachu ze zubního ošetření
 • Deprese
 • Problémů v práci
 • Nutkavých pocitů, chování a myšlenek
 • Nadměrných obav o zdraví
 • Nejistoty
 • Žárlivosti
 • Problémů s erekcí
 • Křečí (i profesionálních)
 • Ekzémů a svědění
 • Pomočování u svého dítěte

Navození hypnotického stavu lze využít i pro:

 • Osvěžení a hlubší relaxaci
 • Kompenzaci Vašich chronických obtíží a funkčních poruch
 • Nahrazení nebo navození spánku
 • Zvýšení sebevědomí, vyrovnanosti, spokojenosti, pocitu bezpečí…
 • Zlepšení soustředění
 • Zlepšení procesu učení (cizí jazyky…)
 • Přípravu k porodu
 • Vyvolání analgezie/necitlivosti k lékařskému zákroku či vyšetření
 • Zpracování vzpomínek na nepříjemný stav či událost
 • Vyvolání vzpomínek, které si chcete zpřítomnit (např. vyvolání živých vzpomínek na moře, pokud letos na dovolenou u moře nemáte dostatek financí)
 • Podporu představivosti a inspiraci
 • Zlepšení výkonnosti v práci, v domácnosti i ve sportu
 • Zvýšení tendence reagovat klidem v konfliktní situaci a oslabovat sílu emocí (strach, úzkost, rozčilení apod.)
 • Odstraňování neplodnosti vzniklé z psychických příčin
 • Mírnění /odstranění astmatických záchvatů
 • Tišení bolesti a nepříjemných pocitů u popálení, krvácení …

V poradně ALLAGI trvá běžné sezení s využitím hypnózy 50 minut. V úvodním hodinovém sezení si psycholog ověří míru Vaší hypnability, schopnosti se pohroužit do léčebného hypnotického stavu. Na základě Vašich subjektivních pocitů a dojmů se můžete rozhodnout, zda pro Vás byl tento typ sezení přínosem a zda budete v hypnoterapii dále pokračovat, nebo zda Vám jedno sezení prozatím stačilo a vrátíte se k nám až při dalších obtížích v budoucnu popř. zda využijete jiné psychologické metody k ovlivnění Vašich obtíží. Pro dosažení maximálního a trvalého efektu, se doporučuje přijít několikrát.

Cena zahrnuje:

 • Sezení s psychologem v délce 50 minut
 • Podporu psychologa a rozebrání pocitů vzniklých během Vašeho hypnotického stavu
 • Nealko nápoje v poradně

POZOR!!!

V poradně ALLAGI používáme hypnózu pouze jako léčebnou metodu, kterou provádí odborný a vyškolený psycholog.
Striktně dodržujeme etické principy při její aplikaci.

NEPROVÁDÍME

 • hypnózu u lidí proti jejich vůli 
 • hypnotickou manipulaci s lidmi ve službách alternativních náboženských směrů a skupin
 • hypnotizaci na dálku
 • regresi do minulých životů
 • sugesce, které by člověka jakýmkoli způsobem ponižovaly
 • sugesce, u kterých by člověk přišel o svoji důstojnost
 • sugesce nelegálního a protizákonného jednání
 • zázraky na počkání