Zpracování traumatických vzpomínek a zážitků v sezeních s využitím metody EMDR

Poradna ALLAGI vám nabízí možnost zpracovat traumatické vzpomínky a zážitky v sezeních s využitím metody EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

EMDR je metoda, kterou vyvinula Francine Shapiro (v letech 1987-89) ke zmírnění nepříjemných stavů, které doprovázejí vzpomínky na traumatickou událost (např. dopravní nehoda, znásilnění, přepadení, přírodní katastrofa, úraz či onemocnění, porod, nepříjemné vzpomínky z dětství a minulosti…). Tato metoda je velmi účinná a pomohla již mnoha lidem na celém světě.

Dr. Shapiro zjistila, že oční pohyby (vyvolané bilaterální stimulací) mohou za jistých podmínek snižovat intenzitu nepříjemných myšlenek. S dalším rozvojem metody EMDR začala být užívána kromě vizuální bilaterální stimulace také stimulace zvukem či dotykem. Proces zpracování informací při bilaterální stimulaci se podobá zpracování běžných každodenních zážitků během spánkové fáze REM.

Když je člověk velmi rozrušený a neklidný, pak jeho mozek nemůže zpracovávat informace stejným způsobem jako když je v relativním klidu a pohodě. Určitý moment jakoby „zamrzl v čase“ a vzpomínky na traumatickou událost se opakovaně vrací (tzv. flashbacky). Mohou být stejně silné, jako by se ta situace odehrávala právě nyní – protože představy, zvuky, pachy a pocity se od té doby v paměti nezměnily. Tento typ vzpomínek má dlouhotrvající negativní vliv na to, jakým způsobem člověk vnímá současnost i mezilidské vztahy.

Metoda EMDR se osvědčuje při léčbě těchto stavů:EDMR

 • Posttraumatická stresová porucha
 • Nepříjemné a obtěžující vzpomínky
 • Panické ataky
 • Zpracování žalu a truchlení
 • Disociační poruchy
 • Úzkost
 • Fóbie
 • Tréma a strach ze znemožnění/ze selhání/z vystupování před lidmi
 • Chronická bolest
 • Redukce stresu
 • Závislosti
 • Sexuální zneužití
 • Fyzické zneužití – týrání, přepadení

EMDR sezení jsou vhodná, pokud se u vás objevuje:

 • chronický pocit viny, hanby, sebeobviňování
 • pocit neschopnosti něco změnit
 • pocit že jste jiný než ostatní - trvale poškozený, pošpiněný, stigmatizovaný
 • trvalé zaobírání se osobou, která vám ublížila nebo nepříjemným zážitkem
 • neschopnost důvěřovat a navazovat vztahy s jinými lidmi
 • zoufalství, beznaděj, ztráta dosavadních životních přesvědčení
 • vyhýbání se podnětům, které ve Vás vyvolávají nepříjemné vzpomínky, pocity a obavy

Efektivita metody EMDR je již vědecky prokázána, avšak zatím nikdo není schopen přesně a jednoznačně objasnit mechanismus účinku bilaterální stimulace. Zdá se, že EMDR má přímý vliv na způsob, jakým mozek funguje. Nezapomenete to, co se vám stalo, ale tyto vzpomínky už nebudou tak nepříjemné a obtěžující.

EMDR sezení obvykle trvá 80 minut. Během počátečních sezení bude naše spolupráce zaměřena na zvýšení vaší psychické odolnosti, abyste se cítili bezpečně a co nejvíce v pohodě při kontaktu s nepříjemnými traumatickými vzpomínkami a zážitky. Počet EMDR sezení určuje typ vašeho problému, životní okolnosti a případná další traumata z minulosti. V některých případech je 1-3 sezení dostačující, běžný počet sezení se pohybuje mezi 3-10 s frekvencí jednou týdně/jednou za dva týdny, v případě dlouhotrvajících a komplexních obtíží může léčba trvat i déle než rok.

Cena zahrnuje:

 • Sezení s aplikací bilaterální stimulace v délce 50/80 minut se zaměřením na fyziologické součásti emočních obtíží, na negativní přesvědčení, na emoční stavy a další symptomy
 • Nealko nápoje v poradně