Fototerapie (Bright Light Therapy)

"Sezení s využitím léčivých účinků světla"

Světlo bylo odjakživa považováno za dobré a čisté, přináší život, teplo i nový den. Dokonce bylo v minulých časech a kulturách uctíváno jako bůh. Vědecký objev využití léčivého účinku světla byl oceněn Nobelovou cenou za lékařství a fyziologii již v roce 1903, kdy dánský lékař Nielsen Ryberg Finsen přispěl svými poznatky k budoucímu využívání světla ve prospěch lidského zdraví.

V zamračených podzimních, zimních i brzkých jarních měsících trpí mnoho lidí v našich zeměpisných šířkách únavou a spavostí, pokleslou náladou, depresí či jinými psychickými obtížemi, přibíráním na váze, poklesem/ztrátou sexuální touhy a dalšími nežádoucími příznaky. Tyto stavy se vyskytují poměrně často a proto byly oficiálně nazvány a diagnostikovány jako Sezónní afektivní porucha (Seasonal Affective Disorder). Sezónní změny postihují náladu u každého, bez rozdílu pohlaví či věku. Hlavním příznakem je apatie a skleslost, příroda předpokládá, že v období spánku budeme spát i my lidé, stejně jako živočichové a rostliny.

Osvědčená metoda k navození duševní pohody a ke zmírnění psychických obtíží, které se objevují v podzimních, zimních i brzkých jarních měsících, je terapie jasným světlem (Bright Light Therapy). Byla ověřena ve 456 výzkumech, s pozitivním účinkem na zdravé i nemocné (Tyl, 2008).

Poradna ALLAGI vám nabízí v podzimních, zimních a v časných jarních dnech sezení s využitím léčivých účinků jasného intenzivního světla (Bright Light Therapy). Používáme špičkový holandský přístroj, jehož intenzita světla je 10.000 luxů, což je intenzita jakou má jasná slunečná obloha. Jste vystaveni po určitou dobu intenzivnímu jasnému světlu, které samo o sobě nemá žádné vedlejší účinky: Neoslňuje, neškodí očím a nevyzařuje žádné ultrafialové ani infračervené záření – nebudete z něj opálení a proto není třeba aplikace krému s ochrannými faktory.

Bright Light Therapy bývá velice často využívána v oblasti depresí a změn nálad obecně. Její výhodou je především minimum nežádoucích účinků, a proto ji lze bezpečně využívat při léčbě dětí, mladistvých i seniorů, u kterých mohou být některé léky kontraindikovány.

Tato terapie je velmi vhodná

 • při léčbě abnormit v denním rytmu (poruchy biorytmu spánek/bdění), slouží k normalizaci brzkého probouzení spolu s lepší náladou během dne (obzvlášť u řidičů a jiných profesí pracujících ve směnném provozu)
 • proti pocitu únavy a usínání přes den (i při chronickém únavovém syndromu)
 • ke zvýšení kvality spánku
 • ke zlepšení pozornosti, nálady, motivace i chuti k jídlu
 • celkové zlepšení stavu u seniorů, zvýšení vitality a výkonnosti mentálních funkcí u starších osob
 • při jakékoli poruše biologických hodin, jejímž následkem zpravidla bývá bolest hlavy, bolesti svalů, poruchy spánku, deprese, úzkost, poruchy příjmu potravy
 • u pásmového posunu (syndrom Jet lag) během cestování, při obtížích vyvolaných změnami cirkadiánních rytmů
 • jako pozitivní účinek bývá popisováno zlepšení zraku a kožních problémů
 • mírnění premenstruální tenze
 • při přejídání z psychických příčin (sezónní ataky bulimie)
 • pro odstranění stresu osob pracujících v zimě uvnitř budov

 

Velice si vážíme důvěry a přízně našich klientů, a proto mohou využít Bright Light Therapy na podzim, v zimě i na jaře v rámci svých sezení nebo vyšetření zcela zdarma, budou–li mít o tuto službu zájem.