Kdy je vhodné a žádoucí navštívit psychologa

Máte tělesné potíže, které mohou být způsobeny psychikou

 • Bolesti hlavy
 • Nervozita a vnitřní chvění
 • Mdloby nebo závratě
 • Ztráta zájmu o sex a potěšení z něj, potíže se sexem
 • Potíže s pamětí
 • Bolesti u srdce a na hrudi
 • Třes
 • Malá chuť k jídlu
 • Plačtivost, předrážděnost
 • Bolest v kříži
 • Slabost ve svalech
 • Nevolnost a bolesti žaludku
 • Problémy s usínáním, nespavost
 • Nemůžete popadnout dech
 • Střídání pocitů horka a chladu, nadměrné pocení
 • Pocit prázdnoty v hlavě
 • Pocit že máte málo energie
 • ...

Zažíváte příliš často (či nevídaně silné) nepříjemné emoce, které vás vyčerpávají

 • údiv, smutek, utrpení, hněv, vztek, znechucení, odpor, pohrdání, hrůza, strach a úzkost, stud, nesmělost, pocit viny, lítost, nemilá překvapení
 • míváte špatnou nebo neustále se měnící náladu
 • snadno se rozčílíte a naštvete
 • míváte záchvaty hněvu nebo úzkosti, které neumíte ovládnout

Máte nepříjemné psychické pocity nebo stavy, které vám často zasahují do života a vám to vadí

 • Myšlenky na sebevraždu
 • Pocit že většině lidí se nedá věřit
 • Sebeobviňování a pocit viny
 • Pocit smutku, sklíčenosti
 • Příliš se nad věcmi trápíte
 • Nezájem o věci okolo
 • Pocit méněcennosti vůči ostatním
 • Pocity strachu, pocit viny
 • Často držíte diety a nedaří se vám hubnout
 • Často užíváte návykové látky – alkohol, drogy, cigarety
 • Potřebujete se zbavit svého zlozvyku
 • Náhlé bezdůvodné leknutí
 • Někdy z ničeho nic vás přepadne intenzivní pocit že se stane něco hrozného
 • Děsí vás pocit ztráty kontroly nad situací, ve které se zrovna nacházíte
 • Míváte potíže s rozhodováním
 • Máte strach z otevřených prostranství a ulic
 • Míváte pocit ohrožení když opouštíte svůj domov nebo míváte strach když jste sami doma
 • Máte strach z jízdy autobusem, vlakem, MHD nebo jiným dopravním prostředkem
 • Neradi nakupujete v hypemarketech, cítíte úzkost když stojíte ve frontě
 • Často míváte neustále se vtírající myšlenky kterých se nelze zbavit
 • Míváte noční můry
 • Máte strach v určitých situacích (ve výškách, v letadle, v uzavřených prostorách)
 • Máte strach z určitých tvorů (pavouci, hadi, myši, hmyz...)
 • Máte fobii z krve a poranění
 • Máte pocit že jste nemocni ale lékař vám to nevěří
 • Máte strach že vy nebo někdo blízký vážně onemocní
 • ....

Opakovaně dochází k situacím, které si nepřejete

 • Hádky s partnerem, manželské a partnerské problémy
 • Potíže s výchovou dětí
 • Pocit že jsem v pasti, v koncích
 • Osamělost
 • Neschopnost dokončit určitou činnost
 • Vyhýbáte se určitým místům, věcem a činnostem s nepříjemnými pocity úzkosti
 • Obvykle velice váháte i nad běžnými každodenními problémy
 • Věnujete příliš mnoho pozornosti maličkostem
 • Často si děláváte starosti
 • Děláváte si starosti-když si chcete přestat dělat starosti
 • Ostatní vám nerozumí a jsou k vám necitliví
 • Ostatní lidé jsou nepřátelští a nemají vás rádi
 • Kvůli nepříjemným pocitům nemůžete navštívit kino, divadlo, kostel, restauraci...
 • Je vám nepříjemné být někomu představen, setkat se s autoritou
 • Nesnášíte když musíte někomu telefonovat, jste rádi když to za vás vyřídí někdo jiný
 • Nesnášíte chodit na návštěvy/přijímat návštěvy
 • Cítíte se špatně když máte jíst nebo pít ve společnosti druhých lidí
 • Nesnášíte když máte něco prezentovat ve společnosti druhých lidí
 • Zažíváte pocit studu a nejistoty, zejména ve styku s opačným pohlavím
 • Vadí vám, že o vás ostatní mluví nebo vás pozorují
 • Často musíte kontrolovat různé věci (plynové kohoutky, vodu, dveře apod.)
 • Ve svém životě jste prožili něco opravdu hrozného – byli jste ohroženi na životě, svědkem smrti či utrpení
 • Vaše dítě má problémy (neposlušnost, problémy se spánkem a noční můry, pomočování, úzkost doma i v cizím prostředí, strach ze školy a záškoláctví, strach z lékaře, poruchy pozornosti a učení aj.)
 • ...

Potřebujete pomoc při řešení krizové situace

 • nějak se vše kolem mě mění, je to moc rychlé a nemám z toho dobrý pocit (adaptace na změnu) – ocitl/a jsem se v situaci, ve které nechci být
 • nemohu si zvyknout na...
 • prožité neštěstí
 • domácí násilí a zločin
 • týrání
 • téma umírání a smrti
 • problémy spojené s těhotenstvím, se stárnutím
 • pocity osamělosti
 • duchovní témata a krize víry
 • překážky v životě
 • ...

Potřebujete/z vlastního zájmu chcete podstoupit psychologické vyšetření

 • Potřebujete podstoupit dopravně psychologické vyšetření
 • Zajímá vás, jaké jsou celkově vaše silné a slabé stránky – ve výkonu i ve struktuře vaší osobnosti
 • Zajímá vás, jak jste na tom částečně (s pamětí, s intelektem, s vnímáním, se zvládáním stresu, zda jste cholerik.... apod.)
 • Potřebujete si ověřit, zda máte předpoklady k vykonávání současného/nabízeného povolání, zda vaše dítě studuje správný typ školy...
 • ...