Proč bych měl/a využít služby psychologa?

Vyvstane- li v běžném rozhovoru otázka, kdo je to psycholog a čím se vlastně zabývá, zpravidla tušíte, jaká asi bude odpověď a není pro Vás problém ji sdělit ostatním. Vždyť za jistých okolností se stává psychologem každý z nás, když si klademe psychologické otázky či témata k úvaze a hledáme na ně odpovědi. Mezi námi jsou však lidé, kteří se rozhodli intenzivně psychologii věnovat jako oboru své činnosti a usilovně se po několik dlouhých let připravují, aby byli schopni porozumět Vašemu prožívání, chování a jednání a jsou připraveni Vám odborně pomoci.

Psycholog je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který ovládá spoustu metod a technik, které vám mohou pomoci vyřešit váš problém a cítit se lépe. Lidská mysl, psychika chcete-li, je složitě fungující systém. V tomto systému probíhá veliké množství různých pochodů a změn, se kterými je psycholog obeznámen a ví jak s nimi zacházet. (Samozřejmě ne úplně se všemi, mnoho procesů je stále ve stádiu výzkumu).

Lékař - psychiatr při své práci používá léky, psycholog je nepoužívá ani nepředepisuje, a proto jsou veškeré vaše výsledky při řešení problému získané tvrdou prací na sobě. Psychologický efekt nepomine, jako tomu často bývá po vysazení léků, jejichž výhodou je, že jejich užívání klade na člověka minimální nároky. V neposlední řadě psycholog využívá při své práci tzv. psychodiagnostické metody – což jsou různé testy, škály, dotazníky, které mu pomáhají zmapovat vaše schopnosti, osobnostní kvality i výkonnost.

Mnoho lidí má však na návštěvy u psychologa a na jeho práci hodně zkreslený pohled. Částečně je to způsobeno převážně negativními dojmy získanými z televize či jiných zdrojů, částečně proto, že internet je plný nabídek psychologických služeb, které však s odbornou psychologií příliš nesouvisí (numerologie, věštění z čehokoli, práce s minulými životy...). Je možné, že jste již psychologa vyhledali, ale nebyli jste spokojeni a neměli jste z návštěvy dobrý pocit, což mohlo podnítit Vaše úvahy o tom, proč by měla být návštěva psychologa pro Vás tím nejlepším řešením. Vždyť Vaši nejbližší nebo kamarádi Vás vyslechnou, utěší, pokusí se pomoci, zkrátka Vám udělají stejnou službu a zadarmo. Nejsou služby psychologa zbytečné? 

Rozhodně nejsou - ukážeme si proč:

Představte si, že Vás začal trápit nějaký závažný problém (například Vás náhle opustil partner, se kterým jste strávili několik let). Bezpochyby je to problém, který může velmi silně ovlivnit Vaši psychiku, chování i jednání. Každý člověk disponuje jistým nadáním jak se s nepříjemnými zážitky a zkušenostmi vyrovnat, avšak i toto nadání má u každého člověka své meze. Tyto meze jsou nám do jisté míry dány geneticky - co nám náš organismus a zejména nervová soustava dovolí, a do jisté míry se utváří naší zkušeností a našimi prožitky z minulosti. Každý člověk se k těmto mezím přiblíží, někdo dříve a rychleji, někdo později a pomaleji. Dokud lidé své meze nepřekročí, pak jsou schopni stále ještě fungovat ve svých rolích a pozicích, ve svých rodinách a životech. Někdy se však stane, že jsou meze překročeny a člověk přestává být pánem situace, někdy i svého těla. Co se s tím dá dělat?

Máte několik možností:

 • Nebudete to řešit. Čekáte až se problém vyřeší sám, až se vám udělá z ničeho nic lépe,  až situace pomine, spoléháte na léčivý efekt času – jak se lidově říká „čas vše zahojí“ .(Ale zatím to nefunguje, cítíte se buď stejně anebo vnímáte, že se to časem stále zhoršuje).
 • Sami zkoušíte dělat vše pro to, abyste se cítili lépe, aby problém zmizel. A tak:
  • Nadměrně konzumujete alkohol nebo se tlumíte jiným způsobem
  • Tajíte své nepříjemné pocity a dojmy před okolím, snažíte se vše snášet tak, aby to na vás okolí nepoznalo, vnitřně se „užíráte“
  • Objevily se u vás zdravotní problémy, které jste dřív nemívali (únava, ztráta energie, bolesti, pocity úzkosti a bezmoci, bušení srdce ... a mnohé další)
  • Na problém reaguje celá rodina – vaše vzájemné vztahy se zhoršily
  • Surfujete na internetu, hledáte a pročítáte články a nabídky psychologů i nepsychologů, a snažíte se z nich vyčíst „inspiraci“ aplikovatelnou na vaši situaci či problém
  • ....
 • Vyhledáte lékaře a poté užíváte léky – na spaní, na zažívání, na migrény, na uklidnění nebo antidepresiva a jiné. Mohou se u Vás objevit i nežádoucí účinky léků. Jakmile léky vysadíte, problém se obvykle vrací.
 • Současně začínáte hledat útěchu i rady u svých blízkých a přátel

 

Co nejčastěji udělají Vaši blízcí

K čemu to velmi často vede

Utěšují Vás

Pomáhá to, ale jen když jste s nimi. Ujištění je jako heroin, kvůli stejnému účinku je ho třeba den ode dne více a více, malé dávky s postupujícím časem nepomáhají. Časem vyčerpáte i své blízké, kteří přirozeně budou otráveni poslouchat Vaše opakované a stupňující se nářky a mohou se Vám v krajním případě začít vyhýbat.

Říkají vám „Neplač, to bude dobrý/to se spraví“

Tím, že je poslechnete a nebudete plakat (nebo se budete usilovně snažit abyste plakali co nejméně) si zcela účinně zablokujete prožívání svých emocí. Nedostatečné prožití emocí Vám může způsobit jakékoli psychosomatické problémy – zhoršení zdravotního stavu.

Budou Vás brát často do různých podniků, abyste „zapomněli“

Pokud Vám to pomůže, tak ve chvíli kdy jste s nimi. Častěji budete mít kocoviny, což Vašemu dobrému pocitu nepřidá. Lidé se slabou vůlí mohou postupně sklouznout k závislosti na alkoholu.

Budou se Vás snažit rozptýlit sportem nebo jinými aktivitami.

Pokud Vám to pomůže, tak ve chvíli kdy jste s nimi a danou aktivitu provádíte. Problém to pouze „zasune do šuplíku“ či přesune na jindy, ale neřeší.

Vyslechnou Vás.

Nemáte žádnou záruku, že to co se dozví někomu neprozradí nebo v budoucnu nezneužijí proti Vám.

Pokusí se Vám pomoci jak nejlépe umí

Díky tomu, že nejsou psychologové, použijí k pomoci zkušenosti ze svého života (který není identický jako je ten Váš, protože každý člověk má jiné zážitky, potřeby, priority atp.), použijí metodu pokus – omyl s nejistým výsledkem anebo udělají to, co je dobré z jejich hlediska, ale nemusí být z toho Vašeho.

 

Takto bychom mohli pokračovat do nekonečna. Přátelé a blízcí jsou člověku sice výborným důkazem, že ho někdo miluje a podporuje, nicméně spoléhat se na ně jako na zdroj psychické pomoci je jako byste se nechali dobrovolně operovat vycpavačem zvířat a ne erudovaným lékařem – chirurgem. Vyrovnat se s problémem musíte stejně vy sám, nikdo jiný to za Vás neudělá.

Využitím služeb psychologa se vyvarujete všech nežádoucích následků neodborné a laické pomoci.

Vy jste odborníkem na svůj problém, psycholog na to, co vše s ním můžete udělat, aby Vás přestal trápit.